produkter

Ytdesinfektion

Om produkten
Alkoholfri ytdesinfektion effektiv mot bakterier, virus och svamp. Bevisad effekt mot nya Corona-viruset, influensavirus och Norovirus.
Teknisk information
Utan alkohol, konserverings- och lösningsmedel
Eliminerarhöljeförsedda virus som SARS-Cov-2-virus och influensa
Eliminerar Noro-virus och resistenta bakterier som MRSA, VRE, CRE och CRKP
Förebygger resistensutveckling hos bakterier
Miljövänligt utan skadliga restprodukter
Användningsområden
Tar bort dålig lukt orsakad av bakterieväxt
Lämplig att använda vid rengöring av alla föremål eller ytor som tål vatten
100 ml flaska, 1 l sprejflaska, 5 l dunk
Kan sprejas på ytan och låta lufttorka, ellerfukta en torkduk och torka av ytan
Är inte brandfarlig
Testad enligt EN 13697
Laudantium
Veritatis Sit
Quos Ea Ex
Repudiandae Pariatur Autem In

Hur produkten används

CleanPure Munskölj är en kompletterande och förebyggande produkt till befintliga åtgärder såsom handdesinfektion, masker eller att hålla avstånd.

Den rekommenderas att användas före och efter träff med andra människor. Spruta 3-5 gånger i munnen, innan ett möte för att skydda andra, efteråt för att skydda dig själv.

Enligt en studie från University of Bochum rekommenderas de att upprepa applikationen var 30:e minut.

Undrar ni över något?

Kontakta oss via mejl